A A A

oferta

biuro rachunkowe księgowe Poznań Swarzędz usługi księgowe Poznań Swarzędz księgowość ksiegowa Poznań Swarzędz www.aktywna-ksiegowa.pl accountancy Paznań - Swarzędz, accounting office accounting service Poznań Swarzędzm an  accountant, Revenue and Expense Tax book for foreigners, Commercial Trading Books for Limited Companies, an income lump sum or tax card for foreigners

 


usługi księgowe prowadzone są przy użyciu techniki komputerowej w formie:

• ksiąg handlowych

• podatkowej księgi przychodów i rozchodów
• ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
• karty podatkowej
Zakres obsługi księgowej
obejmuje:

• prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów lub ksiąg handlowych w zależności od rodzaju działalności gospodarczej i formy prawnej podmiotu

• prowadzenie rejestrów dla celów rozliczania podatku od towarów i usług;

• prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia;

• rozliczenia z Urzędem Skarbowym, w tym sporządzanie wszystkich wymaganych deklaracji związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, prawnych oraz podatkiem od towarów i usług;

• rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;

• sporządzanie innych informacji i sprawozdań do urzędów skarbowych, statystycznych, instytucji finansowych;

• sporządzanie sprawozdań finansowych

• korekty powstałych błędów w deklaracjach ZUS

• przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań podatkowych

• prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości wobec US, GUS/WUS, PFRON

• reprezentowanie Partnera wobec Urzędów i Izb Skarbowych oraz ZUS (w tym bieżące załatwianie spraw w w/w instytucjach)Zakres obsługi płacowej obejmuje:

• sporządzanie list płac;

• rozliczanie umów cywilno-prawnych;
• pełna dokumentacja ZUS - sporządzanie deklaracji rozliczeniowych, zgłoszeniowych i wyrejestrowujących, imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA);
• sporządzanie deklaracji podatkowych;
• przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnieniaZakres obsługi kadrowej (j.w.) oraz dodatkowo:

• prowadzenie akt osobowych;
• sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy, harmonogramów czasu pracy;
• prowadzenie ewidencji czasu pracy, kartotek urlopowych, kartotek wynagrodzeń;


Inne:
  • usługi biurowe (pisma, arkusze, zestawienia)
  • usługi tłumaczeń (pisma / tłumaczenia rozmów na żywo) w języku angielskim
  • itp.